Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu 2 


(Psalmul 22)

Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, 
Doamne pentru ce M-ai părăsit?
Căci sânt înconjurat şi sânt împresurat
De acest popor nelegiuit.

Cor:
Acolo pe cruce, în locul durerii, 
Isus către Tatăl Ceresc a strigat;
Străpuns pentru mine, străpuns pentru tine, 
Din moartea eternă atunci ne-a salvat.

Aşteptam răspuns, dar faţa Ţi-ai ascuns, 
Totuşi Tu eşti Dumnezeul Meu.
Tu l-ai izbăvit şi Tu l-ai mântuit
În vechime pe poporul Tău.

Ziua strig mereu, şi noaptea strig mereu, 
Către Tine Dumnezeul Meu.
Căci ştiu că numai Tu, Tu mă izbăveşti, 
Şi viaţă Tu îmi dăruieşti.

Şi pe când striga Omul cel străpuns, 
De la Dumnezeu a primit răspuns.
Duhul Lui smerit, Tatăl L-a primit, 
Şi L-a înviat cu adevărat.

Cor 2:
Şi iată că sorţul alungă certarea, 
Cămaşa sfinţită o ia un păgân.
Isus prin credinţă ne-aduce iertarea, 
Căci El este Domnul, a toate Stăpân.

El L-au dezbrăcat de a Lui mantii, 
Lacomi şi avari după bogăţii.
El le-a dăruit şi cămaşa chiar, 
Şi viaţa El ne-o dă în dar.

Cor 2:Şi iată că sorţul....

David a vorbit şi a prorocit
Cum acei păgâni Îl vor răstigni
Pe Domnul Isus care ne-a adus
Mântuire, pace, bucurii.

Cor 2 Şi iată....