Dumnezeu ni-e adăpostul 


(Psalmul 46)

Dumnezeu ni-e adăpostul prin necaz şi prin nevoi.
De aceea nu ne temem, căci El e mereu cu noi.
De s-ar clătina pământul şi mulţimea munţilor, 
Nu ne temem, căci în Domnul este-al nostru ajutor.

Cor:
Nicicând El nu lipseşte, când sântem în nevoi, 
Să spuneţi tuturora căci Domnul e cu noi.

Râul care-nveseleşte pe al Domnului popor, 
El din veşnicie curge, Duhul Sfânt Mângâietor.
De aceea nu ne-nfrică nici cutremur, nici război, 
De s-ar clătina pământul, Dumnezeu este cu noi.

Marea dacă se ridică, valuri mari de s-ar porni, 
Nu ne temem, nu ni-e frică, Domnul ne va izbăvi.
Râul izbăvirii noastre este limpede, curat, 
El e Duhul Sfânt pe care L-am primit când ne-am rugat.

Dumnezeu va pune capăt luptelor de pe pământ, 
El va zice:"Eu sânt Domnul, Dumnezeul drept şi sfânt.
În cetatea fericirii, din necazuri, din nevoi, 
Dumnezeul mântuirii ne va duce şi pe noi.

El va potoli mânia şi războiul va opri.
Ale neamurilor arme, Domnul le va nimici.
El va arunca în flăcări orice armă de război, 
Ca să ştie toţi căci Domnul Dumnezeu este cu noi.