Dumnezeu este bun 


Dumnezeu este bun şi se-ndură, 
Numai noi să strigăm neâncetat.
Mila Lui este fără măsură, 
El din harul iertării ne-a dat.
Cei bolnavi au primit vindecare, 
Cei închişi au fost eliberaţi, 
Dumnezeu este plin de-ndurare, 
Numai voi către El să strigaţi.

Cor;
Bunătatea, îndurarea, 
Dragostea Lui Dumnezeu, 
Cercetează adunarea
Şi ne dă din harul său.

Nu e nimenea bun ca şi Domnul, 
Israel a văzut braţul său.
Şi din foc şi din apele mării, 
I-a salvat, i-a scăpat Dumnezeu.
Fără plată ne-a dat El salvarea, 
Mântuirea în Isus Christos.
Dumnezeu a venit cu-ndurarea
Pentru omul pierdut, păcătos.

Numai cine nu vrea să asculte
Va rămâne în moarte, în chin.
Îndurările sânt mari şi multe, 
El ne poate salva pe deplin.
Nu îţi pierde nădejdea, o frate, 
Dumnezeu are har îndeajuns.
Dragostea şi a Lui bunătate, 
Şi pe noi ne-a cuprins, ne-a pătruns.

Tu încrede-te-n El pe vecie, 
Orişicâte furtuni ar lovi.
Să te scape El poate, El ştie, 
Orişicând şi oriunde ai fi.
Soarta ta este-n mâna cea tare, 
De aceea să stai liniştit.
Dumnezeu este plin de-ndurare, 
El prin harul Său ne-a mântuit.