Dumnezeu a creat toate 


(Psalmul 33)

Dumnezeu a creat toate prin al Său cuvânt, 
Ceruri multe şi oştiri, lună, soare şi pământ.
Prin suflarea gurii Lui, stelele au strălucit, 
Domnul de la început, universul l-a zidit.

Cor;
Priveşte la stele, priveşte la nori, 
Şi spune:O Doamne, ce multe comori!
Pe toate acestea frumos le-ai zidit, 
Şi nouă viaţa Tu ne-ai dăruit.

Le-a chemat şi jos şi sus, ca pe-o turmă pe câmpii, 
Universul măreţ cu mulţimi de galaxii.
Printre sori şi giganţi şi pământul a venit, 
Cu păduri şi cu câmpii, Dumnezeu l-a-npodobit.

Pe pământ El a creat omul care i-a slujit, 
Dar Adam în păcat a căzut şi a murit.
Şi de-atuncea e necaz şi mulţimea murmurând, 
Căci păcatul greu şi azi lasă oamenii plângând.

Toate -acestea-s ca să ştim ce e bine şi ce e rău, 
Şi să nu mai fugim când ne cheamă Dumnezeu.
Omul n-a mai ascultat, şi din pomul cel oprit
A luat şi a mâncat, şi de-aceea a murit.

Dar Isus Acel milos, din păcate El ne-a scos.
Prin credinţă El ne-a dat, cerul sfânt şi minunat.
El de-atuncea e cu noi, cerul întreg este al Lui;
El ne cheamă înapoi în grădina Raiului.