Dumnezeu, Dumnezeu 


Dumnezeu, Dumnezeu, este-Acelaşi neâncetat.
El e bun, El e drept, El e sfânt şi-Adevărat.
Să-L iubim, să-L slujim, este tot ce ne-a cerut.
De păcat să fugim, căci la El se află scut.

Cor:
Nu-i umbră de schimbare, nu-i umbră de mutare, 
El este-Acelaşi astăzi ca ieri şi-n veci de veci.
El este şi rămâne, şi ieri, şi azi, şi mâine, 
Căci El pe toţi ne ţine, al nostru Dumnezeu.
Dumnezeu nu se schimbă, numai noi ne-am schimbat, 
El statornic rămâne, credincios neâncetat.

Dumnezeu, Dumnezeu, este Singur înţelept, 
Singur nemuritor şi Judecătorul drept.
El e Duh în neant, Soare strălucitor, 
Nevăzut dar constant, viu în vecii vecilor.
Dumnezeu, Dumnezeu, El a pus viaţă-n flori, 

Şi parfum delicios, şi Dumnezeieşti culori.
Şi pe noi ne-a udat cu-al Său har minunat, 
Ne-a dat chip, ne-a dat grai, şi nădejde pentru Rai.

Dumnezeu, Dumnezeu, a creat şi mări şi stânci, 
Înălţimi de nespus şi prăpăstiile-adânci.
Şi în sus şi în jos, tot ce este e frumos, 
Galaxii şi abis, frumuseţi de nedescris.

Încadrate în legi, şi în mers, şi rotiri, 
Universul e plin cu a Lui străluciri.
Galaxii şi giganţi, uriaşi planetari, 
Sateliţi rotitori, stele mici şi stele mari.

Universul măreţ, infinit, apogeu, 
Toate spun, dovedesc că există Dumnezeu.
Să-L slăvim, să-L mărim, pentru toate ce ne-a dat.
Slava Lui s-o vestim peste tot în lung şi-n lat.