Duhul Sfânt ne-a anunţat 


Duhul Sfânt ne-a anunţat
Peste tot în lung şi-n lat, 
Fraţilor din somn să ne trezim.
Să veghem şi să luptăm, 
Pe Isus să-L aşteptăm, 
Să fim gata să-L întâmpinăm.

Cor:
El vine, El vine, El vine, 
Aşa cum Duhul Sfânt ne-a anunţat.
I-aţi hainele albe pe tine
Şi să fim gata de întâmpinat.

Ne anunţă Duhul Sfânt, 
Mari necazuri pe pământ, 
În curând cu toţi le vom vedea.
De aceea fraţi, surori, 
Nu mai staţi nepăsători, 
Căci de nu, ân valuri vom cădea.

Mari dureri şi mari urgii
Peste lume vor veni, 
După cum profeţii au vorbit.
Dar acei adevăraţi, 
Credincioşi, vor fi scăpaţi
Dacă adevărul vor păzi.

Fumul ca dintr-un crater
Se va înălţa spre cer, 
Omenirea se va tângui.
Vor fugi şi vor striga
Şi pe câmpuri vor cădea, 
În curând acestea vor veni.

Cine doarme liniştit, 
De prăpăd va fi trezit, 
Toţi aceia care n-au vegheat.
Să veghem, să ne rugăm, 
Către Domnul să strigăm, 
Căci necazul s-a apropiat.