Dragă soţ şi tu soţie 


Dragă soţ şi tu soţie, dacă n-aveţi bucurie
În a voastră căsnicie, ascultaţi:
Căci din Domnul izvoreşte dragostea ce ne uneşte, 
Şi căminul înfloreşte, luaţi seama, învăţaţi.

Cor:
Păziţi-vă zilnic grădina, 
Căci fiarele vor năvăli.
Aprindeţi în suflet lumina, 
Şi Domnul la voi va veni.

Ia aminte soră, frate, să trăiţi în unitate, 
Dragoste şi bunătate arătaţi.
Să cunoască şi vecinii, fraţii voştri şi străinii, 
Căci aşa trăiesc creştinii care sânt răscumpăraţi.

O familie curată sfântă, binecuvântată, 
Să trăiţi fără de pată în cămin.
În a voastră căsnicie s-aveţi numai bucurie, 
Toţi să vadă, toţi să ştie, care-n casa voastră vin.

Copilaşii voştri'să crească în iubirea părintească, 
Domnului să îi slujească printre fraţi.
Cu deplină-nţelepciune, să trăiţi în fapte bune, 
Cum Isus Christos ne spune, pe copii să-i învăţaţi.

Dragoste şi ascultare să arate fiecare, 
Căci Isus este mai mare între noi.
Duhul Sfânt să strălucească, roada să vă dăruiască, 
Dragostea Dumnezeiască s-o reverse în şuvoi.