Două femei vor fi atunci la măcinat 


Două femei vor fi atunci la măcinat, 
Dar numai una dintre ele a plecat.
Căci numai una a slujit cu-adevărat, 
Iar ceialaltă a rămas şi s-a-ntristat.

Cor:
Să însămânţăm cu toţi ogorul, 
Fraţi, surori, veniţi la măcinat, 
Binecuvântându-L pe Mântuitorul
Cu unealta care El ne-a dat.
Poate din aceeaşi adunare, 
Fraţi de fraţi să fie despărţiţi;
Cine nu trăieşte-n aşteptare, 
Nu vor fi de Duhul Sfânt răpiţi.

Isus a zis, din doi bărbaţi de pe ogor, 
Doar unul singur va zbura atunci spre nor.
Iar celălalt deşi a fost la semănat, 
El va rămâne pentru că nu a vegheat.

Două femei şi doi bărbaţi la semănat, 
Tot doi vor fi ce vor dormi pe-acelaşi pat, 
Unul din ei rămâne jos, precum s-a spus, 
Iar celălalt se-nalţă, zboară spre Isus.

La măcinat, la semănat în lucrul Său, 
Şi-acei ce dorm, ne cheamă astăzi Dumnezeu.
Să ne luptăm şi să veghem, să biruim, 
Ca sus pe nor cu Domnul să ne întâlnim.