Domnul sapă înpiepturi izvoare 


Domnul sapă înpiepturi izvoare
Şi fântâni care ţin ape vii.
Cine crede în El nu mai moare, 
Cine crede-n Isus va trăi.
Dac-ai şti tu sărmană femeie, 
Dac-ai şti tu sărmane bărbat, 
Tu i-ai cere şi ţie să-ţi deie
Din izvorul vieţii curat.

Cor:
Apa vie, apa vie, 
E promisă în al Său Cuvânt.
Cine cere, cine crede, 
Va fi botezat cu Duhul Sfânt.

După cum au vorbit şi profeţii
De izvoarele ce vor ţâşni, 
Duhul Sfânt este apa vieţii, 
Care Domnul ni-L va dărui.
Cine bea din aceste izvoare, 
El în veac nu va mai înseta.
Duhul Sfânt e puterea cea mare
Care vine în inima ta.

Şi atunci va ţâşni bucuria, 
Rugăciuni şi cântări şi Cuvânt.
Şi vom duce la oameni solia
Prin puterile Duhului Sfânt.
Ai tu oare fântâna săpată
Prin credinţă în sufletul tău?
Dacă nu, Domnul încă aşteaptă
Să te rogi şi să strigi, dragul meu.

El mai cheamă să vină-nsetaţii
Cu al inimii tainic ulcior.
Ca să guste surorile, fraţii, 
Din izvorul cel nemuritor.
Cine gustă din Domnul trăieşte
Şi în veci nu va mai înseta.
Cine crede în El şi-L iubeşte, 
Fericire în piept va avea.