Domnul să-ţi asculte rugăciunea 


(Psalmul 20)

Domnul să-ţi asculte rugăciunea
Când se-nalţă din dureri, necaz, 
Domnul să-ţi trimită ajutorul
Şi să-ţi mângâie al tău obraz.
Din Sion la tine să privească, 
Să-ţi trimită ajutorul Său, 
Să te-ajute, să te întărească, 
Mâna tare a Lui Dumnezeu.

Cor:
(:Strigă soră, strigă frate, 
După ajutorul cel de sus, 
Să ne bizuim cu toţii
Pe puterea Domnului Isus:)

Să-şi aducă aminte şi de tine, 
Soră, frate, care ai postit, 
Să primească jertfele aduse, 
Tot ce pentru Domnul ai jertfit.
El să-ţi împlinească a ta dorinţă
Care inima ţi-a apăsat.
Să te-asculte, să-ţi dea birunţă
Pentru-aceia care te-ai rugat.

Carele de luptă se îndoaie, 
Călăreţii cad, se prăbuşesc, 
Mulţi viteji căzut-au în războaie, 
Armele de lut se nimicesc.
Noi rămânem tari şi în picioare
Când ne bizuim pe Dumnezeu;
Fie lupta cât ar fi de mare, 
Fie chinul cât ar fi de greu.

În această mare bătălie
Steagul nostru este Dumnezeu.
El ne scapă, El ne dă tărie, 
El l-a izbăvit pe unsul său.
Sigur, şi aici se aminteşte
Cum Isus Christos a biruit, 
Psalmul douăzeci ne dovedeşte
Adevărul care s-a-nplinit.