Domnul pregăteşte 


Domnul pregăteşte şi împodobeşte
O cetate-n sărbătoare unde vor veni, 
Neamuri multe şi popoare şi Îi vor sluji.
Toţi răscumpăraţii, binecuvântaţii, 
De la răsăritul zării până la apus, 
Care au primit credinţa în Domnul Isus.

Cor:
Toţi aceia mântuiţi, dintre neamuri izbăviţi, 
Vor veni şi vor sluji Celui sfânt din veşnicii.
Ca în ziua de Sabat, neamul binecuvântat
Vor cinsti şi-L vor slăvi pe al nostru Împărat.

A lor bogăţie, pentru veşnicie
Pe altarul mărturiei le vor aşeza, 
Rugăciuni de mulţumire ei vor înălţa.
Aurul din Seba, mii de dromadere, 
Şi corăbiile toate Lui îi vor sluji, 
Căci în ţara fericirii pacea va domni.

Căci în loc de lună şi în loc de soare, 
Dumnezeu va fi lumina ce va străluci, 
Iar mulţimea de popoare Lui îi vor sluji.
Porumbeii zboară înspre porumbare, 
Şi profetul se întreabă;cine sânt acei?
Dumnezeu i-a dat răspunsul:"Sânt aleşii Mei."

Laudă, Mântuire, numai strălucire, 
Porţile şi zidurile El le va numi.
Căci din pietre scumpe toate porţile vor fi.
Plini de bucurie şi de veselie, 
În Ierusalimul slavei sfinţii vor intra, 
Şi în Patria cea sfântă cu Isus vom sta.