Domnul prăznuieşte 


Domnul prăznuieşte un ospăţ, să ştiţi, 
Oamenii cei mândri vor fi pedepsiţi.
Să cunoască lumea, toţi cei răsculaţi
Căci Isus domneşte peste împăraţi.
Fiara şi prorocul care vor veni, 
Domnul îi va prinde şi-i va nimici.
Oasteacare merge după Domnul, fraţi, 
Toţi în in subţire ei sânt îmbrăcaţi.

Cor:
Domnul Domnilor, Rege al Regilor, 
Nu vă temeţi, El a biruit.
După El soldaţi, voi surori şi fraţi, 
(:Căci Isus Christos ne-a mântuit.:)

Caii albi aleargă, căci în fruntea lor
Merge Împăratul Cel Biruitor.
Calul alb păşeşte rar, cu fruntea sus, 
Căci deasupra şade Regele Isus.
Pe a Lui veşminte sânge a ţîşnit, 
Căci în teascul mare Domnul i-a zdrobit.
A venit mânia, mila s-a gătat, 
I-a lovit urgia şi i-a spulberat.

Păsări zburătoare cu aripi de fier, 
Se înalţă-n zare, zboară sus pe cer.
Ele caută pradă, pradă de război, 
Să mănânce carnea marilor eroi.
Caii cei de luptă de pe înălţimi
Vor aprinde focul cu a lor grăsimi.
Caii, căpitanii, tauri de Basan, 
Va fi marea jertfă arsă în cazan.

Asta-i răsplătirea celor răsculaţi, 
Moartea, chinuirea, veşnic lepădaţi.
Domnul cu iubire i-a chemat, dar ei
Au respins chemarea, oamenii cei răi.
De aceea focul nu se va sfârşi, 
Zi şi noapte veşnic se vor chinui.
Doamne noi pe Tine vrem să Te urmăm
Şi în fericirea veşnică să stăm.