Domnul poartă norii 


Domnul poartă norii,vântul şi furtuna,
Tunetul pe boltă plin de străluciri.
Ploaia şi zăpada,soarele şi luna,
Şi pământul nostru plin cu-a lui rodiri.

Cor:
Dumnezeu este bun,toate-acestea ne spun,
Haideţi dar ca să Îi mulţumim.
Pentru tot ce ne-a dat,şi ne dă neâncetat,
Cât în lumea aceasta trăim.

Tatăl nostru veşnic,Veşnicul Părinte,
Pentru noi pe toate Domnul le-a creat.
Prin a Lui iubire,dragostea-I fierbinte,
Toate-acestea Domnul nouă ni le-a dat.

Ascultaţi cum tună Cel ce porunceşte
Să reverse norii ploaia pe pământ.
Soarele răsare şi ne încălzeşte,
Toate-acestea strigă:"Dumnezeu e Sfânt!"

Din noian de ape s-au format gheţarii
La porunca Celui ce a ordonat.
Şi pădurea verde,cedrii şi stejarii,
Căci pe toate Domnul nostru le-a creat.

Cu a Lui nuiauă,a iubirii Sale,
El loveşte lumea cu a Lui furtuni,
Vrând să ne arate a salvării cale,
Să strigăm la Domnul toţi în rugăciuni.