Domnul izbăveşte prinşii de război 


(Psalmul 146)

Domnul izbăveşte prinşii de război, 
Domnul îngrijeşte astăzi şi de noi.
El deschide ochii orbilor să ştii, 
Care vin la Domnul şi îi vor sluji.

Cor:
De aceea cât voi fi Domnului îi voi sluji.
Voi cânta neâncetat căci El m-a răscumpărat.
Mă încred în braţul Său, El e Dumnezeul meu, 
El e scutul meu cel minunat.

Iată şi orfanii nu sânt părăsiţi, 
Ei de Domnul nostru vor fi sprijiniţi.
Văduva săracă are ajutor, 
Domnul îi trimite scut ocrotitor.

Şi străinul iată, nu va fi lipsit, 
Domnul sprijineşte pe cel părăsit.
Dacă n-ai pe nimeni, nu fi disperat, 
Strigă către Domnul să fii ajutat.

Dumnezeu trăieşte, Domnul ne-a creat, 
El e ajutorul nostru minunat.
El iubeşte neamul cel neprihănit, 
Dumnezeu te cheamă să fii mântuit.

Domnul fericeşte pe acel popor
Care cheamă braţul Lui în ajutor.
Căci prin oameni frate, n-ai să poţi scăpa
De pedeapsa care se va arăta.