Domnul Isus s-a rugat 


Domnul Isus s-a rugat, către Tatăl a strigat, 
Pentru noi şi pentru ei, pentru ucenicii Săi.
"Tu în Mine, Eu în ei, Eu Te rog ca să-i păzeşti, 
Ăştia-s ucenicii Mei, ân iubire să-i uneşti."

Cor:(Păzeşte-i, O Tată, păzeşte-i de cel rău, 
Păzeşte-i şi sfinţeşte-i prin adevărul Tău:)

Le-am făcut de cunoscut Numele tău minunat, 
Ei Cuvântul l-au crezut, pentru ei Eu M-am rugat.
Eu Te rog ca să-i păzeşti, cât în lume vor trăi, 
În iubire să-i uneşti, până când vor birui.

Lumea nu Te-a cunoscut, nici pe Tine, nici pe ei, 
Dar acei care-au crezut, ei sânt ucenicii Mei.
Pentru ei Eu m-am rugat, orişicât de mulţi ar fi, 
Să-i păzeşti neâncetat, până când vor birui.

Să-i sfinţeşti şi să-i păzeşti de puterea celui rău, 
Neâncetat să-i sprijineşti, Doamne, Dumnezeul Meu.
Să vestească neâncetat, prin trăire, prin Cuvânt, 
Numele Tău Minunat, pân'la margini de pământ.

Tu în Cartea Ta i-ai scris, şi pe nume i-ai chemat.
Pentru ei Tu M-ai trimis, să-i răscumpăr din păcat.
Fraţi, surori, privirea sus, căci al nostru Dumnezeu
În Numele Lui Isus ne va sprijini mereu.