Domnul Isus îl unge  


Domnul Isus îl unge cu tină,
Ochilor lui El le-a dat lumină.
Să se ridice apoi şi să vină
Cel vindecat după Isus.
El s-a născut aşa,ânsă iată
A venit ziua cea minunată,
Când izbăvirea i se arată,
Şi întristarea mare s-a dus.

Cor:
El vede,Mărire!Mărire!
Isus Fiul Lui Dumnezeu,
Îl scapă din marea-i orbire,
Îl scapă din chinul cel greu.
Căci îndată se-aprinse lumina
În ochii acelui salvat,
Când orbul se spală de tina
Prin care Isus l-a salvat.

El era orb din copilărie,
Fără speranţă şi bucurie,
Fără să vadă,fără să ştie
Cum e lumina Lui Dumnezeu.
Dar după lunga lui aşteptare,
Iată că Domnul Isus apare
Plin de iubire şi de-ndurare
Ca să-i ridice chinul cel greu.

Iată speranţa şi mângâierea,
Tina se spală,vine vederea,
Vine lumina,vine puterea,
Iată căci ochii i s-au deschis.
Lumea se uită,lumea se miră,
Şi farisei-n juru-i veniră.
Dar ei lucrarea sfântă huliră,
Pe vindecat ei l-au contrazis.

Plini de mânie,plini de ocară,
Din Casa Sfântă l-au dat afară;
Dar iată Domnul se-arată iară
Şi stă de vorbă cu cel salvat.
El îi vorbeşte,âl întăreşte,
Şi lui şi nouă ne dovedeşte
Căci din păcate ne mântuieşte
Şi-a Lui lumină sfântă ne-a dat.