Domnul este foarte aproape 


Domnul este foarte aproape
Domnul este foarte aproape
Domnul este foarte aproape,
El e lângă tine chiar.
El e lângă tine chiar.
Lasă-L ca să intre în casă  
Lasă-L ca să intre în casă  ,
Ca să stea cu tine la masă  ,
Să-ţi dea mântuire-n dar
Să-ţi dea mântuire-n dar.

Cor:
Tu inimă zdrobită, tu suflet apăsat,
Încrede-te în Domnul şi vei fi vindecat.
Primeşte mântuirea aşa ca şi Zacheu,
În Numele Lui Isus Fiul Lui Dumnezeu.

Orice inimă zdrobită,
Orice inimă rănită,
Poate fi tămăduită  
De Isus Cerescul Miel,
Dacă vii acum la El.
Domnul nu dispreţuieşte
Pe acel ce se smereşte,
Dacă el se pocăieşte
Va fi binecuvântat,
Mântuit şi vindecat.

El ne-a dat înfăţişarea,
Prin Christos, răscumpărarea.
De aceea,adunarea
Să-şi înalţe glasul sus
În Numele Lui Isus.
Domnul este,Domnul vine,
Domnul e de la-nceput.
El e Alfa şi Omega,
El pe toate le-a făcut
El pe toate le-a făcut.

A Lui locuinţă este 
Sus pe înălţimi cereşti,
Printre nori şi printre stele,
Între cete îngereş ti
Între cete îngereş ti.
El acolo locuieşte
Dar coboară şi la noi.
Când Îl cheamă păcătoşii
Îi ridică din noroi
Îi ridică din noroi.

Înaintea Lui, înleşin
Forţele se prăbuşesc,
Orice duh şi orice suflet
Tremură, se îngrozesc
Tremură, se îngrozesc.
Israele,nu te teme,
Să nu zici că nu mai poţi,
Dumnezeul nostru veşnic
Este mai presus de toţi.