Domnul este-ndurător 


(Psalmul 103)

Domnul este-ndurător, milostiv şi iubitor.
El de noi s-a îndurat şi păcatul ne-a iertat.
Despre noi şi despre ei, scrie-n psalmul o sută trei.
Cei bolnavi, cei vinovaţi, sânt iertaţi şi vindecaţi.

Cor:
(:Lăudaţi-L voi oştiri de îngeri, 
Lăudaţi-L ceruri şi pământ.
Să-L binecuvântăm pe Domnul, 
Pe Dumnezeul nostru sfânt.:)

El ne noi s-a îndurat, ne-a iertat, ne-a vindecat, 
Ne-a scăpat de-al nostru chin, şi ne-a dat un alt destin.
El ne va întineri când cu slavă va veni.
Ca şi vulturii spre nori, vom zbura fraţi şi surori.

Lăudaţi pe Dumnezeu, ângeri şi poporul său.
Să unim al nostru cânt, lăudând pe Tatăl Sfânt.
Serafimi şi heruvimi, ângeri mari din înălţimi, 
Şi acele zeci de mii, ângeri sfinţi din veşnicii.

Neamuri şi poporul său, lăudaţi pe Dumnezeu.
Domnul e Judecător, Suveran peste popor.
El domneşte-n veci de veci, peste sori şi umbre reci.
El e veşnic, infinit, Dumnezeu nemărginit.