Domnul a zis Domnului meu 


(Psalmul 110)

Domnul a zis Domnului meu, 
Să stai aici la dreapta Mea, 
Până când Eu, pe-ai Tăi vrăjmaşi
Pe toţi îi voi îngenunchia.
La dreapta Tatălui Ceresc
Ştefan pe Domnul L-a văzut.
Aşa cum David a vorbit
În psalmul cel frumos, plăcut.

Cor:
Tot la fel şi tu şi eu, 
Dragostea Lui Dumnezeu, 
Braţul Lui ne va-ntări
Până când vom birui.

În psalmul o sută zece, el, 
Mai marele lui Israel, 
Vorbea de-acel eveniment
Ce-i scris în Noul Testament.
Când Domnul cu toiagul sfânt
Împărăţi-va pe pământ.
Ca Împărat şi ca Preot, 
El stăpâni-va peste tot.

Ca şi din sânul zorilor
Se-adună tineretul Tău.
Se-adună-al Domnului popor, 
Lăudând cu toţi pe Dumnezeu.
Aşa ca şi Melhisedec, 
Isus în veci preot va fi.
El mijloceşte pentru noi
La tronul sfânt din veşnicii.

Vrăjmaşii Lui se prăbuşesc, 
Acei mai mari de pe pământ.
Căci braţul Tatălui Ceresc
E-atotputernic, drept şi sfânt.
Împărăţia Lui Christos
În veci de veci va triumfa.
În cerul slavei cel frumos, 
Cu îngerii şi noi vom sta.