Domnu-ţi numără pe cale paşii 


Domnu-ţi numără pe cale paşii,
După cum psalmistul ne-a-nvăţat,
Şi în Cartea Lui cea minunată,
Drumul tău va fi înregistrat
Chiar şi lacrimile vor fi strânse
În burduful Domnului,să ştii.
Dac-ai plâns şi plângi pe calea-ngustă,
În burduf în cer,le vei găsi.

Cor:
Priveşte cu milă,o Doamne,
Spre-acei care sânt hărţuiţi,
Acei care plâng şi aşteaptă
Să fie la ceruri răpiţi.

Fiecare pas pe-a Lui cărare,
Fiecare lacrimă de dor,
Îţi aduce binecuvântare
La venirea Lui Isus pe nor.
Domnul Dumnezeul îndurării,
El cunoaşte fiecare pas,
El cunoaşte fiecare vorbă
Ce-am rostit-o cu al nostru glas.

Ştie când sântem la încercare,
Când ai plâns şi lacrimi ai vărsat,
De aceea,fără încetare
Să-L chemăm,căci El e minunat.
Nu e mult,şi paşii noştri frate,
Se vor termina pe-acest pământ,
Şi pe străzi de aur în cetate,
Noi vom merge în oraşul sfânt.

Pân'atunci mai plângi şi mai aleargă,
Să lucrăm cât încă este zi.
Cine seamănă cu lacrimi sfinte,
Va culege sfinte bucurii.
Şi Isus a plâns în Ghetsimane,
Pentru noi pe cruce s-a rugat.
Fericit e cine-n lume plânge,
Căci în ceruri va fi mângâiat.