Doi bărbaţi vor fi în adunare 


Doi bărbaţi vor fi în adunare, 
În al Domnului Isus popor, 
Până-n ziua când Isus apare
Vor lucra pe-acelaşi sfânt ogor.
Doi vor fi pe câmpul mântuirii
După cum Isus ne-a învăţat, 
Dar în ziua mare a Răpirii
Numai unul va fi ridicat.

Cor:
Ce-ai lucrat? Ce-ai lucrat?
Spune ce ai semănat?
Dacă numai grâu curat, 
Vei fi binecuvântat.
Dar de cumva s-a găsit
Şi neghină la sfârşit, 
Nu vei fi la cer răpit
Chiar dacă te-ai ostenit.

Sigur că depinde de lucrarea, 
Ce-am lucrat pe-al Domnului ogor.
Să ia seama bine fiecare
Dacă am vegheat stăruitor.
Dacă am primit de sus putere, 
Dacă prin putere am lucrat, 
Vom avea şi parte de-nviere
Şi de Raiul binecuvântat.

Fraţii care-n firea pământească
Au sădit şi au însămânţat, 
Vor culege roada lor firească
Fiecare ce a semănat.
Nu se poate fraţilor cu firea, 
Trebuie s-avem şi Duhul Sfânt.
Dacă nu, vom pierde mântuirea
Dacă nu ne-ncredem în Cuvânt.

Domnul îl ridică, îl răpeşte
Numai pe acela credincios, 
Care zi şi noapte stăruieşte
Aşteptându-L pe Isus Christos.
Unul va rămâne în ocară, 
Celelalt în slavă, fericit.
Să ia seama bine fiecare, 
Cine vrea să fie mântuit.