Doamne Te-aşteptăm să vii 

 
(Doamne Te-aşteptăm să vii:)
Să ne duci pe toţi acasă, colo-n Patria frumoasă
Unde sânt nespuse bucurii.Căci valurile ne-ameninţă, 
Dă-ne Tu la toţi credinţă, să Te întâlnim când vei veni.

Cor:
Din strâmtorări, din încercări, 
Doamne Te cheamă al Tău popor.
Să-l izbăveşti, să-l mântuieşti, 
Să ne ridici din necaz, din cuptor.

(:Doamne Te-aşteptăm să vii:)
Credincioşii împreună care-n adunări se-adună, 
Te aşteaptă cu atâta dor, ca să ne ridici povara
Şi să-ndepărtezi ocara ce-l apasă pe al Tău popor.

(:Doamne te-aşteptăm să vii:)
Să reverşi de sus puterea şi să-ndepărtezi durerea, 
Să ne dai a Tale bucurii.Vrem s-ajungem la cunună
Cu ai noştri împreună, când răsplata ne-o vei dărui.

(:Doamne te-aşteptăm să vii:)
Ca să izbăveşti poporul, şi să ne ridici în norul
Cu aceia ce vor birui.În aceea zi măreaţă, 
În slăvita dimineaţă, când la cer pe-ai tăi îi vei răpi.

(:Doamne Te-aşteptăm să vii:)
Căci a Ta Împărăţie, vrem să vină, vrem să fie, 
După cum în cer şi pe pământ.Să îndepărtezi robia, 
Căci a Ta este domnia, Tu eşti Împăratul nostru sfânt.