Doamne-ndură-te de ea 


Doamne-ndură-te de ea, vindec-o pe fiica mea!
Pe Isus o mamă L-a rugat.
Nu era din neam iudeu, dar credea în Dumnezeu, 
Doamne, ce exemplu ne-a lăsat.

Nu e bine ca să iei, să dai pâinea la căţei;
I-a răspuns Domnul Isus Christos.
(:Pâinea-i doar pentru copii, tu femeie nu veni
De pe masă pâinea să le-o iei:)

Doamne, e adevărat, cei flămânzi s-au săturat, 
Dar pe jos mai sânt fărâmituri.
Lasă-mă să strâng, să iau şi la fiica mea să-i dau
Ale Tale sfinte-nvăţături.

Pâine-nseamnă fraţii mei, care cade la căţei, 
Neglijenţa celor mântuiţi.
(:Care-adesea sânt sătui de Cuvântul Domnului
Chiar dacă se cheamă pocăiţi:)

Atunci Domnul s-a-ndurat, fiica ei s-a vindecat, 
Ne arată Sfintele Scripturi.
Iar de-atuncea mulţi căţei, oameni mândri, oameni răi, 
S-au smerit şi-au strâns fărâmituri.

Ştiţi că Domnu-a poruncit, pâinile când le-a-nmulţit
La aceia care au crezut.
(:Să adune ce s-a frânt şi căzuse la pământ, 
Şi mulţimi de coşuri s-au umplut:)

Spuneţi astăzi fraţilor, voi al Domnului popor, 
Strângeţi voi fărâmituri de jos?
Sau în loc să adunaţi, voi pe jos le aruncaţi
Sfaturile Lui Isus Christos.

Nu e bine fraţii mei, să dăm pâinea la căţei, 
Adică să fim nepăsători.
(:Israel s-a săturat, iar în urmă a jucat, 
Ca şi ei sântem de multe ori:)