Doamne,Doamne 


Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, 
Fraţii se roagă şi cântă, şi strigă mereu.
Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, 
Dar asta să ştii nu-i de-ajuns, dragul meu.

Cor:
Nu-i destul să proroceşti, nu-i destul doar să vesteşti, 
Trebuie să şi-nplineşti ce ni s-a spus.
Trebuie să şi rodim, ân iubire să trăim, 
Să zidim a noastră casă prin Isus.

Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, 
Strigă prorocii şi-acei ce vestesc din Cuvânt.
Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, 
Dar fără-nplinire se duce ca pleava în vânt.

Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, 
La poartă vor plânge acei osândiţi.
Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, 
Căci răsplătire primi-vor doar acei mântuiţi.

Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, 
Casa pe stâncă noi vrem să o zidim.
Doamne , Doamne, Doamne, Doamne, 
Ajută-ne Doamne ca să ne şi pocăim.

Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, 
Ştii căci bolnavii la rugă s-au vindecat.
Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, 
Dar Domnul răspunde căci voi aţi căzut în păcat.

Chibzuinţă ni se cere, 
Casa pe stâncă noi să o zidim.
Cereţi credinţă, cereţi putere, 
Cereţi şi-apoi pe Isus noi să-L vestim.