Doamne,adu-Ţi aminte 

 
Doamne,adu-Ţi aminte,Te rog,o Bun Părinte,
Vino şi dă-ne ajutor.
Uite ce stricăciune şi ce amărăciune
Este şi astăzi în popor.
Semnul de la Rusale,al cercetării Tale,
Este adesea lepădat.
Goana e tot mai mare spre cele pieritoare,
Lumea e plină de păcat.

Cor;
(:Vremuri grele,vremuri rele,
Peste lumea-ntreagă s-au lăsat.
Doamne scapă-ne din ele,
Vrem să fim ai Tăi cu-adevărat.:)

Nu se mai proroceşte,omul se-mpotriveşte,
Totul e numai omenesc.
Firea e-mpodobită,strigă şi se agită,
Dar nu e harul Tău ceresc.
Banii,ânvăţătura,răstălmăcesc Scriptura,
Unde lipseşte Duhul Tău.
Vai ce nenorocire,oamenii plini de fire,
Ei zic:"sântem cu Dumnezeu".

Sânt vremuri tot mai grele,când vin să ne înşele
Oamenii fără de Christos.
Dar roada îi trădează,pe-acei ce nu veghează,
Chiar dacă ei vorbesc frumos.
Iată căci Domnul vine,ferice e de cine
Luptă şi fuge de păcat.
Vine o zi măreaţă,când vom sta faţă-n faţă
Cu Cel ce ne-a răscumpărat.