Dintre mii de neamuri 

 
Dintre mii de neamuri şi popoare, 
Este un popor deosebit;
Dumnezeul plin de îndurare, 
Prin Isus Christos l-a mântuit.
Ei slujesc în noua preoţie, 
La altarul binecuvântat.
Plini de Duhul Sfânt, de bucurie, 
Aprinzând tămâie neâncetat.

Cor:
Sileşte-te, grăbeşte-te, 
Şi vino cu acest popor, 
Căci Dumnezeul nostru Sfânt
Va fi şi-al tău Mântuitor.

Ei se roagă şi vestesc Cuvântul, 
Ei slujesc în Noul Legământ, 
Dumnezeu îl binecuvintează
Pe al Său popor de pe pământ.
Noi sântem aceia, soră, frate, 
Noi sântem poporul mântuit, 
Dumnezeul plin de bunătate
Ne-a chemat la jertfă, la slujit.

Cine vrea să-nveţe să slujească, 
Să citească Noul Testament.
La Isus, la Domnul să privească, 
Căci Isus e-Acelaşi şi-n prezent.
Căci Isus în noua preoţie
S-a adus pe Sine pe altar.
El e Mielul, El e jertfa vie, 
El ne-a mântuit prin al Său har.

Dacă vrei cântarea mulţumirii
Să ajungă sus la Dumnezeu, 
Ca o jertfă a neprihănirii, 
Înoieşte-ţi caracterul tău.
Chipul lumii este urâciune
Înaintea Tatălui Ceresc, 
Şi la acei ce vin la rugăciune, 
Şi la acei ce la altar slujesc.

Haina albă a neprihănirii, 
Voi preoţi în alb să vă-nbrăcaţi;
Şi aşa să mergeţi cu vestirea, 
Şi aşa să spuneţi, să cântaţi.
Cine e neprihănit să vină;
Dumnezeu ne cheamă să slujim.
Îmbrăcaţi în haine de lumină, 
Bunătatea Lui să o vestim.