Din strunele harfei 

 
Din strunele harfei mereu răsunaţi, 
Ca tânărul David, voi tineri cântaţi.
O nouă cântare să alcătuim
Spre slava Acelui pe care-L iubim.

Cor:
Cu mâna pe strune să faci să răsune
O nouă cântare, un nou răsărit.
Tu spune, vesteşte şi mărturiseşte
Cum Domnul de boale ne-a tămăduit.

E-atâta durere din nou la palat, 
În sufletul care n-a mai ascultat.
Pedeapsa cerească s-a dezlănţuit, 
Şi plânge sărmanul căzut, chinuit.

Cu harfele voastre voi tineri cântaţi, 
Bolnavii să fie din nou vindecaţi.
Aşa se cuvine, să fie voioşi, 
Să strige, să cânte, acei credincioşi.

Frumos la statură, viteaz şi plăcut, 
Tu cântă ca David acel din trecut.
Să plece durerea din cei apăsaţi, 
Cu harfele voastre voi tineri cântaţi.