Din putere în putere 

 
(Psalmul 84)

Din putere în putere, ei vor trece peste zări, 
Binecuvântând pe Domnul pentru-a Sale îndurări.
Ei vor transforma pustia în grânar, ân seceriş, 
Marea cu nisipuri moarte va fi ca un luminiş.

Cor:
Străbateţi pustia cântând, prin arşiţă fraţi străbătând, 
În urmă izvoare lăsaţi, să guste acei însetaţi.
Să facem un nou paradis, aşa cum Isus ne-a promis, 
Căci El e cu noi neâncetat, pe câmp la sădit, la săpat.

Merişorii, trandafiri şi frumoşii chiparoşi, 
Ei se vor numi aleşii, devotaţi şi credincioşi.
Ei vor transforma pustia în cântări, ân bucurii, 
Pregătind Împărăţia care veşnic va domni.

Căci în loc de spini vor creşte pomi cu roade pe pământ.
Dumnezeu ne dăruieşte prin credinţă, Duhul Sfânt.
Din putere în putere noi ne vom înfăţişa
Înaintea Celui Veşnic şi-L vom binecuvânta.

Ei vor răspândi credinţa care îi va mântui
Pe acei ce cred în Domnul, devenind ai Lui copii.
Slava lor e adevărul şi trăirea în Christos;
Iată ce va face Domnul cu poporul credincios.

Ca şi crinii mărturiei, ei vor răspândi parfum, 
Trecând văile pustiei, pe al mântuirii drum.
Domnul Cel atotputernic va uda şi va sădi, 
Şi vor creşte ca şi iarba, peste tot ai Lui copii.