Din câţi pe drum porniră 

 
Din câţi pe drum porniră
Spre locul minunat,
Vai,cât de mulţi se-opriră
Căci s-au descurajat.
Nu-ţi pierde-a ta cadenţă
Din marşul militar,
Când simţi a Lui prezenţă,
Nu eşti căzut din har.

Cor:
Nu uitaţi nici de salvare
Pentru-acei din adunare,
Care-n bătălia mare
Au căzut pe câmp răniţi,
(La Isus cu ei veniţi:)

E lupta tot mai mare,
Soldaţi ai Lui Isus,
La ordin,la chemare,
Să ţinem steagul sus.
Să nu priviţi în urmă
La cei descurajaţi,
La Domnul nostru Isus
Priviţi mereu soldaţi.

Nu-i luptător acela
Ce cade în război,
Nici cel ce se înfrică
Şi se predă 'napoi.
Nu-i vrednic de răsplătă
Nici de încununat,
Acel ce din armată
Pe câmp a dezertat.

Cu armele în mână,
De luptă echipaţi,
Să mergem împreună
Spre marea ţintă,fraţi.
Când oastea inamică
În faţă va veni,
Tu roagă-te la Domnul
Şi îi vei birui.