Dimineaţa învierii 

 
Dimineaţa învierii este-al nostru răsărit, 
Căci Mântuitorul lumii, boldul morţii l-a zdrobit.
Dumnezeu I-a dat tărie, El cu moartea s-a luptat, 
Spuneţi tuturor să ştie căci Christos a înviat.

Cor:
Dumnezeu Atotoştire, plin de har şi de iubire, 
El domneşte în mărire, sus în cer şi pe pământ.
El şi-a arătat puterea şi tăria la mormânt, 
Când L-a înviat pe Domnul, pe Isus, prin Duhul Sfânt.

Şi surorile şi fraţii la mormânt s-au adunat, 
Însă groapa era goală, căci Christos a înviat.
El s-a dus în Galileia, şi cu ei s-a întâlnit, 
Căci Isus Mântuitorul pe vrăjmaş l-a biruit.

Mii de îngeri se adună înaintea tronului divin, 
Şi cu toţii împreună, cântă:"Slavă-n veci de veci, Amin"
Sori şi stele şi oceane, şi făpturi din mări şi galaxii, 
Milioane, milioane, îl slăvesc pe Cel din veşnicii.

Şi copacii bat din palme în păduri, spre slava Domnului, 
Toate cântă, toate strigă:"Nu e nimenea asemeni Lui!"
El învinge, El trăieşte, El e viu în vecii vecilor.
Să-I cântăm şi noi OSANA, noi, al Domnului popor.