Deschide-ţi gura larg, şi Domnul 


Deschide-ţi gura larg, şi Domnul Sfânt ţi-o va umplea.
Din harul Său, prin Duhul Sfânt, cuvinte îţi va da.
Nu te gândi ce ai să spui când vei mărturisi, 
Deschide-ţi gura larg şi Duhul Sfânt te va-nsoţi.

Cor:
Deschide-ţi gura, dechide-ţi gura, 
Şi lasă-te să fii călăuzit, 
De-a Lui putere şi-nţelepciune
De la-nceput şi până la sfârşit.

Deschide-ţi gura larg şi spune la surori şi fraţi, 
Căci noi sântem cu Duhul Sfânt, de Domnul sigilaţi.
Să nu mai fie nimenea de-acum îngrijorat;
Să ne rugăm şi să cântăm, căci Domnul ne-a salvat.

Căci ei vorbeau aşa cum Duhul Sfânt i-a învăţat, 
Ei au veştit cuvintele ce Duhul Sfânt le-a dat.
Prorocii din vechime şi apostolii la fel, 
Au prorocit şi au vestit cuvinte de la El.

Deschide-ţi gura larg şi Domnul te va întări, 
La necredinţa celora din jur tu nu privi.
Fii credincios în orice Domnul ne-a făgăduit, 
Dar nu uita, ân orice vreme tu să fii smerit.

Nu-ţi pregăti mesajul pe hârtie, dragul meu, 
Nu te baza pe-nţelepciunea şi pe eul tău.
A noastre gânduri sânt cenuşă, şi se risipesc;
Să ne bazăm pe-nţelepciunea Tatălui Ceresc.