Deasupra duzilor 


Deasupra duzilor se-aude paşii de soldaţi, 
Vai ce armate minunate merg încolonaţi.
Ei nu se văd, dar se aude vuiet de război, 
Ei sânt aceia care vin să lupte pentru noi.

Cor:
Uite ce mulţime, uite ce soldaţi, 
Toţi cu adevărul ei sânt înarmaţi.
Nu te teme, crede, Domnul i-a trimis
Ca să ne conducă până-n Paradis.

Acesta e răspunsul care Dumnezeu l-a dat, 
Când împăratul lui Israel David, L-a-ntrebat.
Să nu pornim la luptă până nu primim răspuns, 
Căci dacă Domnul e cu noi ne este de ajuns.

Când vuietul de care şi de călăreţi cereşti
Vor răsuna deasupra ta, la luptă să porneşti.
Aceasta-nseamnă să te-ncrezi în Domnul pe deplin, 
Şi vei învinge-n luptă pe poporul cel străin.

Ascultă numai paşii care zilnic tropăiesc
Cum îi alungă pe aceia ce te urmăresc.
Noi ne luptăm cu poftele, cu duhuri ce ucid, 
Aşa cum s-a luptat cu filistenii şi David.

Deasupra ta, deasupra mea, deasupra duzilor, 
Se aud paşii care vin să deie ajutor.
Dacă şi noi pe Dumnezeul Sfânt L-am întrebat:
Când trebuie să stăm, şi când e timpul de luptat.

Să nu ne ducem dezbrăcaţi pe câmpul de război, 
Puterea Cincizecimii să o cerem azi şi noi.
Aceasta-nseamnă paşii care iar vor răsuna, 
Căci Dumnezeu în lupte biruinţă ne va da.