De-atâtea ori ai auzit chemarea 


De-atâtea ori ai auzit chemarea, 
Şi încă nu te-ai hotărât să vii.
De ce mai laşi păcatul, nepăsarea, 
Să te conducă-n negre veşnicii?

(:Cuvântul Domnului încă te cheamă
Sărmane suflete nefericit, 
Să te întorci la calea mântuirii, 
Grăbeşte-te şi vei fi mântuit.:)

De-atâtea ori s-a spus că Domnul vine, 
Şi tu mai stai mereu nepăsător.
Isus Christos te cheamă şi pe tine
Să vii cu noi, cu-al Domnului popor.

(:Nu amâna chemarea minunată, 
Întoarce-te acum la Dumnezeu.
Căci dacă nu, vei regreta odată, 
Când vei ajunge în necazul greu.:)

Să ne trezim, cât încă mai răsună
Chemarea Lui din cer pe-acest pământ.
Căci astăzi încă este vestea bună, 
Ne cheamă Domnul Dumnezeul Sfânt.

(:Şi ce măreaţă va fi întâlnirea
Cu Domnul care va veni pe nor.
Cu mare slavă şi cu răsplătirea, 
După poporul cel biruitor:)

Te-ntreabă frate dacă ai putere, 
Prin Duhul Sfânt să poţi atunci zbura.
Iar dacă nu, grăbeşte-te şi cere, 
Şi cere până când vei căpăta.

(:De n-ai avut asemenea momente
Şi hotărâre ca să stăruieşti, 
Tu pune capăt alergării tale, 
Şi stăruieşte până când primeşti.:)