Dacă eul mai trăieşte 


Dacă eul mai trăieşte,firea veche biruieşte,
Dar dacă l-ai răstignit,omul vechi e biruit.
Dacă vrei să-ţi meargă bine,nu te mai încrede-n tine,
Ia-L pe Domnul neâncetat,căci prin El vei fi salvat.

Cor:
Mulţumiri fie aduse
Celui ce ne-a izbăvit,
Slavă Ţie o Isuse,
(:Căci pe noi ne-ai mântuit!:)

Omul nou mereu să crească,pentru Patria Cerească,
Să te lupţi,să biruieşti,adevărul să-l trăieşti.
Nu lăsa îngrijorarea,poftele şi frământarea,
Să te ducă iar,mereu,departe de Dumnezeu.

Firea cu a ei plăcere,te va duce în durere,
Dacă nu te pocăieşti,eul tău să-l răstigneşti.
Ale noastre mădulare sânt în vrăjmăşie mare,
Firea şi al nostru eu,e vrăjmaşcu Dumnezeu.

Numai moartea,răstignirea,ne aduce izbăvirea
Din pierzare,din păcat,prin Isus Cel Înviat.
Cine vrea să înţeleagă,cine vrea să îşi aleagă
Crucea care i s-a dat,să o poarte neâncetat.

Doar aşa ai vrednicie să ajungi în veşnicie,
Dacă tu ţi-ai lepădat,orice poftă şi păcat.
Nu lăsa să mai trăiască,pofta firii pământească,
Să o punem sub picior,orice poftă,fraţilor.

Răutatea şi mândria,şi cu sora lăcomia,
Şi atâţia alţi soldaţi,ne atacă zilnic,fraţi.
Nu e glumă,nu-i poveste,daţi de ştire,daţi de veste,
Pe cei prinşi să-i izbăvim,haideţi să ne pocăim.