Da, Dumnezeu este bun 


(Psalmul 62)

Da, Dumnezeu este bun eu tuturora le spun.
Da, El de noi s-a-ndurat, şi de vrăjmaşi ne-a scăpat.
Da, psalmul şaizeci şi doi, este un psalm pentru noi.
Plin de avânt bărbătesc, pentru acei ce slujesc.

Cor:
Spune da, spune da, 
Spune da, cu gura ta.
Spune da, spune da, 
Dumnezeu e stânca mea.

Da, Domnu-i stâncă şi scut, pentru acei ce-au crezut.
Da, El e apărător, pentru alesul popor.
Da, Dumnezeu s-a-ndurat, da, El ne-a răscumpărat.
Da, noi vom spune mereu:Domnul e Sfânt, Dumnezeu.

Da, noi la El am găsit, un adăpost potrivit.
Da, noi prin El biruim, şi înainte păşim.
Da, pentru viaţa de-apoi, El e nădejdea în noi.
Când Dumnezeu a vorbit, noi glasul I-am auzit.

Da, Domnul vine pe nor, după alesul popor.
Da, frate, fii pregătit, cum Dumnezeu ne-a vorbit.
Da, haideţi să ne rugăm, şi către El să strigăm.
Da, să ne-ncredem în El, ân Stânca lui Israel.