Cuvântul Scripturii ne-nvaţă cum noi trebuie să trăim 


Cuvântul Scripturii ne-nvaţă cum noi trebuie să trăim, 
Lumină cerească şi viaţă, în Sfânta Scriptură găsim.
Izvoare şi râuri curate, şi ape din apele vii, 
Iubire de sus, bunătate, în ea noi cu toţi vom găsi.

Cor:
Biblia.Biblia, să citim cu toţi din ea, 
Căci în Sfintele Scripturi, (:sânt cereşti învăţături:)


Şi pâinea vieţii şi miere, dulceaţă din fagurul sfânt, 
În lupta cea mare, putere vom primi din Cerescul Cuvânt.
Şi Tatăl şi Fiul vorbeşte în filele Sfintei Scripturi, 
Ferice de cine-mplineşte a Domnului învăţături.

Scriptura e marea cântare ce-i cheamă pe oameni mereu, 
Să vină cu toţi din pierzare, la dragostea Lui Dumnezeu.
Citeşte în ea şi te roagă, să poţi lămurit să-nţelegi, 
Căci firele ei se dezleagă, când tu mântuirea-ţi alegi.

Scriptura e scara cerească, prin care la Domnul suim, 
În Patria Dumnezeiască, când calea aicea sfârşim.
Pe trepte de aur curate, urcăm zi de zi tot mai sus, 
Salvaţi pentru veci de păcate, urmându-L pe Domnul Isus.

Vesteşte şi spune, şi strigă-i pe-acei care pier în păcat, 
Să vină la Domnul, să scape, cum Biblia ne-a învăţat.
Scriptura ne mustră, ne ceartă, dar ea are şi mângâieri, 
Căci Domnul e bun şi ne iartă, la El noi găsim îndurări.