Curând miezul nopţii 


Curând miezul nopţii va fi anunţat 
De glasul ce strigă la cei ce-au vegheat:
"Ieşiţi din odaie, din somn vă treziţi, 
Şi spre-ntâmpinare , fecioare veniţi.
Aprinde făclia şi candela ta, 
Lumina să ardă, să ardă în ea.
Trezire, veghere şi-n noapte şi-n zi, 
Căci Mirele nostru curând va veni.

Cor:
Afară la uşă vor sta şi vor bate
Fecioarele-acelea ce nu au vegheat.
Ia seama tu soră, ia seama tu frate, 
Nu cumva atuncea să plângi disperat.

Fecioarele toate atunci s-au trezit, 
Şi spre-ntâmpinare cu toate-au pornit.
Din zece chemate, doar cinci au rămas, 
Căci ele aveau untdelemnul în vas.
Dar vai ce durere pe fraţii acei
Ce n-aveau uleiul rezervă cu ei;
"Se stinge candela!"-strigau disperaţi
În noaptea aceea, mulţimea de fraţi.

"Deschide-ne Doamne, şi noi sântem fraţi!"
"E uşa-ncuiată, pe cine căutaţi?
El nu vă cunoaşte, târziu aţi venit, 
În timpul vegherii voi aţi adormit."
Tu stai în veghere şi cere putere, 
Nu cumva la uşa închisă să stai.
De tine depinde, căci astăzi se vinde
Uleiul, puterea cerescului Rai.