Cunosc o ţară spre care zboară 


Cunosc o ţară spre care zboară de-aici din lume, cei mântuiţi.
E Ţara sfântă, unde toţi cântă, şi credincioşii sânt fericiţi.
Ce măreţie, ce armonie, ce fericire, ce loc frumos!
E numai pace şi bucurie în ţara unde-I Isus Christos.

Cor:
Oricine-şi aţinteşte sus privirea
La răspăltirea care va veni, 
Va locui cu Domnul, cu oştirea 
Acelor mântuiţi din veşnicii.

Cu bunătate şi cu dreptate, Isus domneşte ca Împărat.
Oştiri de îngeri nenumărate, slăvesc pe Domnul neâncetat.
Şi pentru mine şi pentru tine, se pregăteşte un loc slăvit.
Frumoasa zare strălucitoare, în frumuseţea fără sfârşit.

Oricine crede şi se căieşte de-a lui păcate, de-a lui trecut, 
Isus îl iartă şi îl primeşte, oricât ar fi el de rău, de căzut.
În loc de lună, în loc de soare, în loc de astre, va străluci
Lumina slavei în sărbătoare, căci Tatăl nostru cu noi va fi.

Ierusalimul în sărbătoare, cu străzi de aur, cu ape vii, 
E ţara noastră cea viitoare în care sfinţii vor locui.
Cu heruvimi, cu serafimi, cu mii de îngeri strălucitori, 
Vor sta şi fraţii, răscumpăraţii, în marea slavă mai sus de nori.