Cumpără ţărâna 


Cumpără ţărâna, cumpără ogorul, 
Cumpără dar vinde tot ce e lumesc.
Căci Mântuitorul vrea să-ţi dea comoara, 
Vrea să-ţi dea iertarea, harul Lui ceresc.

Cor:
(:Numai cine caută comori, 
Numai cine vine la Isus, 
Va ajunge-n slava fără nori, 
Va avea comoară-n ceruri sus.:)

Cumpără mărgeanul, piatra preţioasă
Care străluceşte-n sute de culori.
Dragostea curată, dragostea aleasă, 
Caută într-una sfintele cmori.

Cumpără şi aur, Domnul te îmbie, 
Cere azi credinţă să te-mbogăţeşti.
Cere-I şi putere, sfânta doctorie
Şi cu haine albe să te-mpodobeşti.

Cumpără şi lapte, cumpără şi miere, 
Cumpără şi vinul nou şi limpezit.
Fără bani şi plată El ne dă putere, 
Căci acestea Domnul le-a făgăduit.