Cum voi răsplăti a Tale îndurări 


(Psalmul 116)

Cum voi răsplăti a Tale îndurări?
Căci de a mele boale Tu m-ai vindecat;
Şi mi-ai dat paharul bucuriei plin, 
Care eu în cinstea Ta l-am ridicat.
Tu m-ai izbăvit, da, din al meu necaz, 
Când aveam dureri şi lacrimi pe obraz.
Sufletul meu trist, o Tu l-ai ridicat, 
Şi să mor atuncea, Tu nu m-ai lăsat.

Cor:
Eu înalţ paharul bucuriei, 
Plin de fericire voi cânta.
Pentru binefacerile Tale, 
Dumnezeul meu Te voi lăuda.
Eu ziceam atunci că sânt nenorocit, 
Frământat de gânduri şi neliniştit.
Dar de mine Doamne Tu te-ai îndurat, 

Şi din pragul morţii Tu m-ai ridicat.
Orice om să ştiţi că e înşelător, 
Numai Domnul este bun şi-ndurător.
Paşii din cădere El i-a ridicat, 
Şi speranţa vieţii veşnici mi-a dat.

Scumpă este moartea celor preaiubiţi, 
Înaintea Ta ei vor sta fericiţi.
În odihnă, pace, Tu îi vei chema
Pe aceia care Ţie-Ţi vor urma.
Îl iubesc pe Domnul căci m-a ridicat, 
Ale mele plângeri mi le-a ascultat.
Sufletul meu jalnic mi l-a mântuit, 
De aceea astăzi cânt şi-s fericit.

Am chemat pe Domnul când bolnav eram, 
Şi pe patul morţii eu mă frământam.
Şi ce bun e Domnul! El m-a auzit, 
Şi de-a mele chinuri El m-a izbăvit.
Cum voi răsplăti eu bunătatea Lui?
Toate binefacerile Domnului..
Toată viaţa , toată, eu voi fi dator, 
Să ridic paharul izbăvirilor.