Cum îşi va ţine 


Cum îşi va ţine curată, tânărul cărarea lui?
Numai dacă se încrede în Cuvântul Domnului.
Căci mai dulce decât mierea, decât fagurul din roi, 
E Cuvântul Tău, o Doamne, e Cuvântul pentru noi.

Cor:
(:Mai dulce decât mierea, 
E-al Domnului Cuvânt.
Din El primim puterea, 
Căci el e viu şi sfânt.:)

Omul care îl citeşte, prin credinţă va striga:
"Am găsit comoara sfântă, şi de-acum o voi păstra!"
Prin Cuvântul Celui Veşnic, lumea s-a întemeiat.
El e Alfa şi Omega, Ziditorul minunat.

L-a-nceput era Cuvântul, El era cu Dumnezeu.
Căci Isus Mântuitorul e Cuvântul, Fiul Său.
El ne paşte, El ne creşte, El ne face fii cereşti.
Cine-L caută, îl găseşe în Scripturi Dumnezeieşti.

A Scripturilor cuvinte s-au născut prin Duhul Sfânt, 
Ca să dea lumină lumii, oamenilor pe pământ.
Adunaţi mereu Cuvântul care fraţii îl vestesc, 
Căci cuvintele Scripturii de păcate ne păzesc.

Dacă-al Său Cuvânt rămâne, dacă îl păstrezi curat, 
Tu vei birui în luptă , prin Cuvânt, orice păcat.
Ale Domnului cuvinte să le strângi, să nu le dai.
Cine va păzi Cuvântul va ajunge sus în Rai.