Cu toţi aceia din cetate 


Cu toţi aceia din cetate, 
Te-aşteaptă ca să vii, o frate, 
Să laşi şi lume şi păcate, 
Căci te aşteaptă Domnul tău.
Mulţimile în sărbătoare, 
Cetatea sfântă ca o floare, 
Cu strălucire foarte mare, 
Cu îngerii Lui Dumnezeu.

Cor:
Ierusalimul nou, cortul Lui Dumnezeu, 
Cetatea cea de vis, cu ziduri de iaspis, 
Cu râul de cristal, cu pomii înfloriţi, 
Pe-al fericirii mal, cu oameni mântuiţi.

Acolo vor intra toţi fraţii, 
Biruitorii şi salvaţii, 
Cei mântuiţi, răscumpăraţii, 
În frumuseţile de vis.
Pe-acele porţi strălucitoare, 
Făcute din mărgăritare, 
În haine albe, sclipitoare, 
Noi vom intra în Paradis.

Acolo vor intra la nuntă
Acei ce plâng acum şi cântă, 
Aceia care îl aşteaptă
Pe Mirele Cel minunat.
Acele porţi vor sta deschise
Căci noapte-acolo nu va fi, 
A noastre minunate vise
Domnul Isus le va-nplini.

În loc de lună şi de soare, 
Va lumina noul pământ, 
Lumina cea strălucitoare
A Tatălui Ceresc şi Sfânt.
O Doamne, câtă bucurie
Noi vom avea şi vom simţi, 
În veşnica Împărăţie
Căci lângă Domnul noi vom fi.