Cu timpane şi-alăută 


Cu timpane şi-alăută, să cântăm prin adunări, 
Cine vine şi ascultă, să înveţe noi cântări.
Cine cântă, biruieşte norul întristărilor, 
Căci Isus ne dăruieşte harul bucuriilor.

Cor:
Prin Duhul Sfânt să înălţăm cântări, 
Să vină harul peste adunări.
Acei bolnavi să fie vindecaţi, 
Prin Duhul Sfânt cântaţi surori şi fraţi.

Cântă soră, cântă frate, căci tu eşti răscumpărat, 
Ale tale mari păcate, Domnul Isus le-a iertat.
Harfa noastră să răsune ca şi vântul pe câmpii, 
Să-i unească, să-i adune pe ai Domnului copii.

Dumnezeul nostru mare, El ne-a binecuvântat, 
De aceea prin cântare să-L slăvim neâncetat.
Prin cântări şi rugăciune, prin vetirea din Cuvânt, 
Prin a noastre fapte bune, să vestim Numele Sfânt.

O cântare înţeleaptă să cântăm prin Duhul Sfânt, 
Înspre cer, pe calea dreaptă, să umblăm pe-acest pământ.
Prin cântări de mulţumire să privim mereu în sus, 
Să vestim a Lui iubire în Numele Lui Isus.

Să cântăm în zori şi seara, şi la miezul nopţii chiar, 
Rugăciunea şi cântarea, să le-aprindem pe altar.
Cântă frate şi vesteşte, voi surori şi voi copii, 
Căci Isus ne dăruieşte minunate bucurii.