Cu taurii pentru jertfire 


Cu taurii pentru jertfire, acei din Listra au venit, 
Cu jertfele de mulţumire preoţii lor s-au pregătit.
Când Pavel a văzut creinţă la cel olog neputincios, 
Căci Pavel mânuia Cuvântul, şi i-a vorbit despre Christos.

Cor:
Ce faci tu?ce fac eu?când slujim Lui Dumnezeu, 
Vom primi ca onor, taurii de la popor?
Dar să ştiţi, printre ei va veni şi-acel Şimei, 
El cu praf, ei cu flori, să ne-ncerce fraţi, surori.

Ologul a sărit deodată când fraţii l-au chemat, i-au spus, 
Să nu mai steie jos pe vatră căci vindecarea-i prin Isus.
Atunci mulţimea adunată, ân limba lor ei au strigat:
"Acesta-i Jupiter şi Mercur!"şi-n faţa lor s-au închinat.

Şi pregătiţi de-ncununare, pe-apostoli îi numiră zei;
Atuncea Pavel şi Barnaba şi-au rupt veşmântul de pe ei.
Şi au respins cu vehemenţă părerea celor adunaţi, 
Căci Dumnezeu cu-a Lui prezenţă i-a însoţit pe-aceia fraţi.

"Şi noi sântem de-aceiaşi fire, nu sântem zei, sântem ca voi, 
Dar vă chemăm din rătăcire la Dumnezeu, veniţi cu noi!"
Şi potolindu-le văpaia, ei le-au vestit Cuvântul sfânt;
Pe-Acel ce dă din ceruri ploaia, şi dă belşugul pe pământ.

Şi se născură ucenici în Listra şi-n împrejurimi, 
Căci harul a venit la neamuri de sus din cer, din înălţimi.
Dar bagă bine seama frate, când Domnul te va însoţi, 
Cununi şi taurii de jertfă, aplaudele nu le primi.