Cu rugăciune şi cântare 


Cu rugăciune şi cântare veniţi cu toţi să ne unim,
Pe Dumnezeul Sfânt şi mare să-L lăudăm,să-L preamărim.
Cu inimă înflăcărată,cu glasul nostru să strigăm,
Din dragoste adevărată:O Doamne noi Te lăudăm!

Cor:
Cântaţi Osana,Strigaţi Osana,
Spre slava Celui ce vine pe nori.
Căci necazul trece,şi Domnul vine,
Iar noi prin El sântem biruitori.

Din zori şi până pe-nserate,ân fiecare zi vestiţi
Cu dragoste şi bunătate,cântarea celor mântuiţi.
A noastre rugăciuni să fie aprinse pe altar mereu,
Şi să cântăm cu bucurie slăvind pe-al nostru Dumnezeu.

Cu serafimii strălucirii să ne unim şi noi în cânt,
Căci Dumnezeul mântuirii în veci de veci e sfânt,sfânt,sfânt.
Să nu mai fie întristare în nici un suflet credincios,
Căci noi avem răscumpărare şi mântuire în Christos.

Să cânte toată adunarea,să cânte cei răscumpăraţi.
Să înalţăm cu toţi cântarea,oricât am fi de întristaţi.
Prin rugăciune şi cântare,necazurile fug,dispar,
Şi soarele din nou răsare,şi bucuria vine iar.

Oricine cântă şi se roagă,şi strigă către Dumnezeu,
Va fi biruitor în lupte,âşi va salva sufletul său.
De-aceea să unim cântarea cu rugăciunea neâncetat,
Să vină binecuvântarea peste acei ce au strigat.

Nu-ţi pară greu să cânţi într-una spre slava Celui ce e Sfânt,
Cântarea îţi va fi cununa când vei pleca de pe pământ.
Nu-ţi pară greu să-ţi pleci genunchiul,să-i mulţumeşti de tot ce ai,
Căci rugăciunea prin credinţă ne pregăteşte drum spre Rai.

Veniţi voi cei cu alăute,şi cu chimvale,zăngăniţi,
Cu-acei din ceruri care cântă,prin Duhul Sfânt să vă uniţi.
Căci Mielul Cel cu şapte coarne şi şapte ochi strălucitori,
A rupt peceţile,şi iată,prin El sântem biruitori.