Cu privirea la drapel 


Cu privirea la drapel, la Isus Cerescul Miel, 
Căci prin El cu toţi vom birui.
Fie lupta cât de grea, biruinţă vom avea
Dacă vom privi mereu la El.

Cor:
Să ne luptăm prin credinţă, crede şi nu te-ndoi, 
Căci Domnul ne dă biruinţă, dacă la El vom privi.
Pentru cereasca cunună , care Isus ne-o va da, 
Să ne luptăm lupta bună, şi să vestim slava Sa.

Nu vă temeţi de război, voi ai Domnului eroi, 
Căci Isus Christos este cu noi.
Noi cu toţi să ne unim, ânainte să privim, 
Căci cu Domnul nostru biruim.

Armătură El ne-a dat şi pe toţi ne-a îmbrăcat
Cu echipamentul minunat.
Noi luptăm prin Duhul Sfânt, şi vestim al Său Cuvânt
Pretutindenea pe-acest pământ.

Armele Lui Dumnezeu să le îmbrăcăm mereu, 
Şi cu râvna să ne încălţăm.
Să nu fie printre noi, nimeni care dă'napoi, 
Toţi în luptă să înaintăm.

Puneţi platoşa soldaţi, ân păcate nu mai staţi, 
În neprihănire vă-nbrăcaţi.
Haideţi să ne pocăim, adevărul să-l vestim, 
Căci prin adevăr noi biruim.

Astea-s armele de sus, care ni le-a dat Isus
Pentru lupta contra celui rău.
Numai cine-i credincios, ân Numele Lui Christos
Va primi puteri din Dumnezeu.