Cu încredere deplină 


(Psalmul 65)

Cu încredere deplină din Sion vom înălţa, 
Lauda noastră pentru Domnul, pentru bunătatea Sa.
Împlinite vor fi Doamne, ale noastre juruinţi, 
Care le-am rostit cu vorba, şi cu lacrime fierbinţi.

Cor:
Dumnezeul minunat, 
El pe toate le-a creat.
Şi apus şi răsărit, 
El pe toate le-a zidit, 
Mâna Lui le-a întocmit.

El ascultă rugăciunea, de aceea vor veni
Toate neamurile, toate, şi pe El îl vor sluji.
Dumnezeu din cer răspunde prin minuni când ne rugăm, 
De aceea pentru toate, noi Îl binecuvântăm.

De la marginile lumii, cei aleşi de pe pământ, 
Ei nădăjduiesc în Domnul, Dumnezeul nostru sfânt.
Domnul potoleşte marea, valurile se opresc;
Toate se supun, ascultă, glasul Lui Dumnezeiesc.

El a-mpodobit pământul cu atâtea bogăţii, 
Cu izvoare şi cu râuri, cu verdeaţă pe câmpii.
Paşii Lui varsă belşugul, pretutindenea zăreşti, 
Binecuvântări şi slavă, bunătăţi Dumnezeieşti.

Pe ogoare vezi plugarii care holda şi-au arat, 
Dumnezeu revarsă ploaia peste grâul semănat.
Pe câmpiile-nverzite, ca şi regii în palat, 
Se hrănesc şi se adapă, tot ce Domnul a creat.