Cu harul şi cu pacea Lui 


Cu harul şi cu pacea Lui cerească
Voi fraţi în Domnul să vă salutaţi.
Credinţa voastră neâncetat sporească
Şi înapoi nicicând să nu vă daţi.

Cor:
Cu pace şi har, cu pace şi har, 
Salută-l pe fratele tău.
Pe fraţi şi surori, salută-i din zori, 
Cu harul de la Dumnezeu.

Să deie Domnul har în adunare, 
Şi-n casele acelor mântuiţi.
Să fie numai pace, ândurare, 
Să fie credincioşii fericiţi.

Oricine vă trimite sănătate
Şi propăşire în Isus Christos, 
Să-i arătaţi aceeaşi bunătate
Şi să-i răspundeţi tot la fel, frumos.

Aveţi aceleaşi gânduri fericite, 
În harul mântuirii stăruiţi.
Căci Dumnezeu din ceruri ne trimite
Înviorarea celor mântuiţi.

Şi har şi pace, şi neprihănire
Din partea celui care va veni.
Acel dintâi şi-acelaşi de pe urmă, 
Căci numai El ne poate mântui.