Cu haine albe 


Cu haine albe s-a îmbrăcat mireasa, 
Şi pentru nuntă ea s-a pregătit.
Aşa o vede apostolul iubirii
Şi tuturora le-a mărturisit.
Că şi Rebeca, cu haine şi brăţare, 
Cu darurile de la Duhul Sfânt, 
Aşa-L aşteaptă mergând spre-ntâmpinare, 
Mireasa Domnului de pe pământ.

Cor:
Ca porumbeii zboară, ca norii de lumină, 
Spre-a Lui întâmpinare,  acei ce au vegheat.
În zia minunată când Domnul o să vină
După mireasa care atât l-a aşteptat.

Cu fir de aur, brodate şi ţesute
Sânt hainele de in strălucitor.
Cu bunătate, cu milă şi iubire, 
S-a îmbrăcat al Domnului popor.
Ea se iveşte ca zorii dimineţii, 
Aşa ca soarele strălucitor.
Cu diamante din taina frumuseţii, 
Spre-ntâmpinarea Mirelui pe nor.

Ca porumbeii se duc spre porumbare, 
Acei aleşi de pe acest pământ.
În ziua mare când Mirele apare
Ne va răpi prin Duhul Lui Cel Sfânt.
Vei fi acolo iubită porumbiţă?
Ai tu puterea sfântă pentru zbor?
Sau vei rămâne în chinuri şi ocară
Departe de al tău Mântuitor.