Cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, Enoh cu Domnul a umblat 


Cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, Enoh cu Domnul a umblat, 
Iar după treisute de ani, de pe pământ a fost luat.
Enoh, străbunul lui Avraam, din care Noe s-a născut, 
El a umblat cu Dumnezeu, şi-n urmă nu s-a mai văzut.

Cor:
(:Cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, 
Noi vom învinge pe pământ
Orice necaz, oricât de greu, 
Şi vom ajunge-n cerul sfânt:)

Şi Sem şi Noe şi David, ân coapsa lui Enoh erau;
Toţi oamenii cei credincioşi, cu Domnul Dumnezeu umblau.
Ilie, om neprihănit, la ceruri sus a fost răpit.
Şi el cu Domnul a umblat, până când Domnul l-a luat.

Şi Moise şi Aron la fel, şi Isaac şi Israel, 
Din Metusala s-au născut, şi-n Dumnezeu s-au încrezut.
Şi Iuda, leul cel frumos, din care s-a născut Christos, 
Cu Dumnezeu el a umblat, până când sus a fost luat.

Şi tu şi eu sântem chemaţi să fim creştini adevăraţi.
Cu Dumnezeu la orice pas, până când vom ajunge-acas'.
Nu e prea mult, nu e prea greu, să umbli-n veci cu Dumnezeu, 
Căci El revarsă bucurii, ân veci de veci, ân veşnicii.